3TS: Drietalige school

Binnen onze school krijgen de kinderen Nederlands, Fries en Engels aangeboden. Spelenderwijs!

 

Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar is taal ontzettend belangrijk. Jonge kinderen zijn taalgevoelig, het vormt hun leven en het is daarom een wezenlijk onderdeel van ons onderwijskundige programma:

  • It Frysk as  ‘memme’-taal (en ien fan de twa talen yn Nederlân); dêr groeie in protte bern mei op fan  harren berte ôf.
  • Vanzelfsprekend het Nederlands als onze belangrijkste voertaal in Nederland.
  • English as very important language in our world; when you will meet the world outside the Netherlands, you need this worldlanguage; it belongs to us, it belongs to every child.

 

In de schoolkrant en de nieuwsbrief wordt regelmatig in drie talen geschreven, zodat de school naar buiten toe op die manier herkenbaar is als drietalige school.