Buitenschoolse opvang

Op dit moment beraadt De Lege Geaën zich op de buitenschoolse opvang. Aangezien zij per 1 augustus is aangesloten bii Odyssee en buitenschoolse opvang niet aan de orde was, zal de school richting ouders onderzoeken of een continu-rooster in samenhang met een vorm van buitenschoolse gewenst is.

 

Basisscholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang (BSO) te regelen voor leerlingen van ouders die hier om vragen. Voor leerlingen in het basisonderwijs van Odyssee is er een volledig aanbod van BSO. In totaal zijn er twee aanbieders voor de buitenschoolse opvang in onze scholen actief: Kinderwoud en Sisa.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de desbetreffende aanbieder, door hieronder op de link te klikken. Ook op de sites van de verschillende scholen is meer informatie beschikbaar over buitenschoolse opvang.

 

School BSO geregeld Meer informatie:
Master Sperkhem Kinderwoud www.kinderwoud.nl
Master Steve Jobsschool Sisa www.sisa.nu
Zwetteschool Kinderwoud www.kinderwoud.nl
Oudvaart Sisa www.sisa.nu
Epemaskoalle Kinderwoud www.kinderwoud.nl
De Wyken Kinderwoud www.kinderwoud.nl

 

Naschools aanbod

Naast buitenschoolse opvang organiseert Odyssee ook activiteiten na schooltijd, waar alle kinderen tegen een geringe vergoeding aan mee kunnen doen.