Groepsdoorbroken thematisch werken

 

Leren met elkaar en leren van elkaar.

 

Drie middagen in de week werken wij met de hele school aan één thema. Bij het werken met thema’s bedenken de kinderen hun eigen onderzoeksvragen, voeren het onderzoek uit en presenteren hun werk.

Deze middagen oefenen zij vaardigheden als: samenwerken, creativiteit, communiceren, kritisch denken, problemen oplossen en worden hun ict-bekwaamheden op een hoger peil gebracht.

We merken dat kinderen met veel plezier en motivatie leren. We komen tegemoet aan de van nature aanwezige ‘onderzoekende houding’ en ‘nieuwsgierigheid naar de wereld’ bij kinderen.

 

In de groepen 1 t/m 4 werken de kinderen in hoeken passend bij het thema. De inrichting van de hoeken wordt door de kinderen zelf gedaan. Kinderen zijn hierbij tutoren, zij leggen aan de andere kinderen uit wat er in een hoek gedaan kan worden.

 

Veel scholen in Nederland werken op deze manier. In de volgende video legt de Mariaschool in Boven Leeuwen uit hoe zij werken.

Zie: https://www.leraar24.nl/video/3320

 

Wanneer je een schip wilt bouwen

Breng dan geen mensen bijeen

Om timmerhout te sjouwen

Of te tekenen alleen

Voorkom dat ze taken ontvangen

Deel evenmin plannen mee

Maar leer eerst de mensen verlangen

Naar de eindeloze zee