Vervroegde toelating

Kinderen gaan normaal gesproken vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Vanaf de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Voor sommige kinderen is het wenselijk dat ze eerder naar school kunnen. Dit betreft zeer zelfredzame kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong, die zijn uitgekeken op de crèche of peuterspeelzaal. Odyssee heeft een speciaal protocol vervroegde toelating. Hierin staat precies beschreven in welke situaties een kind eerder naar onze school kan.