Odyssee staat voor goed en herkenbaar openbaar onderwijs in Sneek en omgeving. Onder het motto ‘Leren, elke dag een avontuur!’ bieden de scholen van Odyssee passend openbaar onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd.

Dit is obs de Lege Geaën

De Lege Geaën is een echte streekschool en biedt Daltononderwijs, gebaseerd op de volgende drie pijlers: (1) vrijheid in gebondenheid, (2) zelfstandigheid en (3) samenwerken. Kinderen leren zichzelf kennen en vertrouwen.

Andere vaardigheden die ze leren zijn luisteren, zelfstandig werken, zelf problemen oplossen en samenwerken. Alles binnen hun eigen kennen en kunnen. De leerkracht biedt daarbij veiligheid en structuur. We dagen kinderen uit om te leren en bieden ruimte voor persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkeling.

 

De Lege Geaën is een 'Trijetalige skoalle'. Er wordt onderwijs gegeven in Nederlands, Engels en Fries.