De Medezeggenschapsraad, kortweg de MR, bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij denken, praten en beslissen mee over belangrijke onderwerpen op en over de school. Denk bijvoorbeeld aan passend onderwijs, begeleiding bij leerproblemen, veiligheid op en om school en ouderparticipatie. De MR bespreekt al deze zaken en brengt er advies over uit aan de directie. Sommige stukken, zoals het schooljaarplan, moet de MR zelfs goedkeuren. Deze stukken moet de directie dus voor instemming voorleggen aan de MR. De adviezen, argumenten en suggesties van de MR wegen mee in de beslissingen die op school worden genomen.