Missie en visie

Onze missie/visie is:

Dalton is a way of life

 

Dalton is geen methode en geen systeem. Dalton is ‘a way of life!’ Wij streven er na dat kinderen zich ontwikkelen die onbevreesd in het leven staan, vol zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

 

Het is gebaseerd op 5 kernwaarden:

  • samenwerking
  • vrijheid
  • verantwoordelijkheid
  • effectiviteit
  • reflectie

 

Kinderen krijgen binnen De Lege Geaën ruimte en vrijheid om eigen keuzes te maken. De Leerkracht is begeleider binnen dat proces. Binnen het groepsdoorbroken werken op de middagen kunt u dit prachtig ervaren hoe jong en oud elkaar helpt en hoe de Dalton-principes naar voren komen. 

 

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel coqnitief, curtureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is onderwijs dat leerlingen uitnodigt op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zichzelf te ontwikkelen.

 

Klik hier voor onze Prezi over Avontuurlijk leren.

 

Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!