De klachtenregeling stelt leerlingen/ ouders en personeelsleden in staat ergens terecht te kunnen met klachten van allerlei aard met betrekking tot de school waar uw kind op zit, met de garantie dat deze afgehandeld zullen worden.

Contactpersoon op school

De contactpersoon op school is 'vacant'.