Kursus ‘Meartalich Opgroeien’


GastouderBuro Yvonne Kingma biedt in samenwerking met Het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) een cursus ‘meartalich opgroeien’ aan.
In die cursus:
geven we informatie over de meertalige ontwikkeling en krijg je tips over hoe je de meertalige ontwikkeling van jonge kinderen kunt stimuleren door middel van Friese liedjes, verhaaltjes en het voorlezen van prentenboekjes.
De cursus bestaat uit twee avonden. Diegene die beide avonden bijwonen krijgen een certifikaat. De data zijn 17 en 31 januari en de plaats is obs De Lege Geaen in Sibrandabuorren. Ouders en leerkrachten kunnen meedoen voor 5 euro per persoon voor twee avonden.