Rots en Water

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen vanaf 26 januari een Rots en Water training. Doel van de Rots en Water training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag. Het Rots en Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en een effectief anti-pest programma. 

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprek.  

De trainer is meester Marten die werkzaam is bij Sinne van de stichting Odyssee. Hij werkt vanuit het expertisecentrum en heeft veel ervaring met het geven van deze cursus die uit zo'n acht a tien bijeenkomsten bestaat.