12 december stakingsdag

 

 

Afgelopen dinsdag 12 december waren de deuren voor de tweede keer gesloten i.v.m. een staking van het team. Wij achtten het noodzakelijk om nog een keer een duidelijke boodschap af te geven naar de regering om extra geld vrij te maken voor de problemen in het basisonderwijs. Het is zeer belangrijk dat het vak van basisschool leerkracht aantrekkelijker wordt gemaakt, zodat ook meer toekomstige studenten ervoor kiezen om de PABO opleiding te doen. Daar kiezen ze voor als de werkdruk en regelgeving naar beneden gaat en de lonen omhoog gaan. Er is nu al een groot tekort aan invalkrachten en dan is er nog niet eens sprake van een griep aanval. Dit geldt zeer duidelijk ook voor onze school. Op donderdag en vrijdag wordt les gegeven door twee leerkrachten en dan zijn we dus kwetsbaar. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om geen leerlingen naar huis te sturen, maar garanderen kunnen we niets. Dat ouders en leerlingen achter de stakingsactie staan blijkt wel uit de ludieke actie van een aantal leerlingen, die de schoolingang geblokkeerd hadden met een bult sneeuw. Een van de ouders stuurde de foto met een ondersteunende tekst. Wij voelen ons ook gesteund door onze bestuursvoorzitter die aangeeft de acties te ondersteunen, waarvoor hulde.