De Friese musea en archieven organiseren de actie " Help pake en beppe de vakantie door" . Van 21 februari t/m 24 februari krijgen de kinderen een gratis entree in verschillende musea als zij vergezelf worden door een pake of beppe of andere volwassene. 

Deze week hebben de groepen 3 t/m 8 een wallball clinic gehad van Henk Haar. Deze enthousiaste kaatstrainer heeft met de groepen 7/8 en 3/4/5/6 het Wall ball spel gedaan. In gewoon Nederlands, muurkaatsen. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn druk bezig met de voorbereidingen van het techniektoernooi. Iedere week werken zij aan een technische opdracht en vinden ze zelf weer manieren uit waarop ze hun proef beter kunnen maken. 

Dinsdagochtend 7 februari hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen meedoen aan een drietal leuke sportactiviteiten. Ze konden long boarden, een obstakelbaan volgen en free runnen.

De school heeft zich opgegeven voor de " Himmeldei" 2017. Woensdag 29 maart gaan we na de korte ochtendpauze met alle leerlingen op stap met plastikzakken en prikstokken.