Wall ball clinic

 

Deze week hebben de groepen 3 t/m 8 een wallball clinic gehad van Henk Haar. Deze enthousiaste kaatstrainer heeft met de groepen 7/8 en 3/4/5/6 het Wall ball spel gedaan. In gewoon Nederlands, muurkaatsen. Vorig jaar had hij al een clinic gegeven en je kon zien dat de leerlingen het spel weer snel oppakten. De leerlingen van groep 3 en 4 kregen onderricht in de beginselen van de sport. Na afloop heeft Henk persoonlijk aan alle leerlingen gevraagd wat ze er van vonden en iedereen was enthousiast al vonden sommige leerlingen in groep 3 het nog wel wat moeilijk.