De leerlingen van de groep en 1 t/m 4 hebben een natuurkunde proefje gedaan op verzoek van Jurjen Dijkstra uit groep 2.  

 

Op maandag 12 februari en donderdag 15 februari organiseert de school de ouder/ kind gesprekken met de leerkrachten.

Zoals de meeste ouders al hebben kunnen lezen staken de leerkrachten van de school op 14 februari. 

Woensdagmiddag 21 februari gaan vier leerlingen uit groep 8 van onze school naar het Robt event in de Harmonie te Leeuwarden. 

Stichting Odyssee organiseert 20 maart een open dag op alle scholen.