Staking 14 februari

 

Zoals de meeste ouders al hebben kunnen lezen staken de leerkrachten van de school op 14 februari. De twee voorgaande stakingen hebben te weinig zoden aan de dijk gezet om onze minister in beweging te krijgen. Hij toont wel begrip voor de twee belangrijkste redenen om te staken, maar zet zijn begrip niet om in daden . Het beroep van leerkracht zal aantrekkelijker moeten worden gemaakt door een reële loonsverhoging en vermindering van de werkdruk. Het wordt steeds moeilijker om genoeg invallers te krijgen bij ziekte of langdurig verlof. Ook bij onze school zullen ouders aan het idee moeten wennen dat leerlingen een dag geen les krijgen omdat een of twee leerkrachten ziek zijn en er geen vervangers te vinden zijn.