Verslagje studiedag

Maandag 9 januari hadden de leerlingen nog een extra dag vrij. De leerkrachten van alle Odysseescholen bezochten toen een studiedag in theater Sneek. De dag begon met een uit het leven gegrepen verslag van de ervaringen van een leerkracht van de nieuwe Odyssee asielschool "Amiko", die zelf als asielzoekster met haar gezin in ons land is opgevangen.Zij beschreef hoe zij het onderwijs heeft ervaren op de basisschool en het leven in de vele asielopvangen. Zij hoopt nu de juiste toon te vinden om zelf goed onderwijs te geven en dan vooral " passend " onderwijs aan deze kwetsbare groep leerlingen. Indrukwekkend.

Daarna kwam Wouter Hart aan het woord. Aan de hand van verschillende praktische voorbeelden vertelde hij hoe je bureaucratie op je werk kunt terugdringen en professionals versterkt. Hij probeerde een nieuw houvast te bieden aan iedereen die met minder krampachtige beheersbaarheid veel betere resultaten wil halen.

Na de lunch pauze zijn de leerkrachten in groepen uit elkaar gegaan om een presentatie voor te bereiden over " De Essentie van passend onderwijs". In het laatste  " blok" van de middag moesten deze groepen een optreden verzorgen van vier minuten op het podium van het theater. We waren allemaal verrast door de inspirerende creatieve voorstellingen, van onze eigen collega's.  

De Odyssee avontuurlijk leren prijs is uitgereikt aan het team van de asielschool “ Amiko”.