Op de schoolgids/ jaarkalender staat vermeld dat de feestelijke ouderavond gepland is op 22 februari. Dit talentenfeest kan helaas nog geen doorgang vinden op deze avond. De school wil dit feest heel graag in de kerk vieren en die is op die datum nog niet gebruiksklaar vanwege de interne restauratie.