Tiisdei binne de bern fan groep 6, 7 en 8 nei it Kazemattenmuseum west.

 


Afgelopen dinsdag zijn de kleuters samen met groep 4/5 op pad geweest.
Om het onderwijs zo avontuurlijk mogelijk te maken, is het soms erg leerzaam om de les direct in de praktijk te kunnen brengen.

Onze actieve ouderraad organiseert donderdagmiddag 13 juli vanaf 17.00 uur een feest op het schoolplein van de school. 

Vanwege de operatie van juf Henny op 7 juli hebben we, op verzoek van juf Henny, besloten om de afscheidsochtend voor groep 8 naar voren te halen naar 30 juni. 

Maandagmiddag 19 juni hebben de leerkrachten vanaf 13.30 uur heerlijk met water kunnen spelen op het schoolplein en de speeltuin.