21 juni bekendmaking naam nieuwe school

 

Dankzij de inventiviteit van de juffen Anita en Femmy konden we op een speelse manier de naam van de nieuwe school bekend maken. We waren allemaal aangenaam verrast met de grote opkomst van leerlingen, ouders en belangstellenden. Geweldig dat iedereen bereid was om de schoenen uit te doen, zodat we aan de terechte wens van it Mingeltsje tegemoet konden komen. Langs deze weg wil ik het bestuur van it Mingeltsje nog bedanken voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de ouderraden en vrijwilligers bedanken voor de catering. De familie Hoekstra heeft er voor gezorgd dat er voor iedereen een lekker stukje oranjekoek was. Op de taarten was de naam van de nieuwe school gespoten. Deze familie kun je een geheimpje wel toevertrouwen. Wethouder Erik Faber heeft de openingshandeling verricht met behulp van de drie bovenschoolse bestuurders. Samen met de leerlingen heeft hij de naam van de nieuwe school onthuld. 

We hopen dat de naam van de school "Mienskipsskoalle De Legeaën" bij iedereen in de smaak valt. De commissie die de naam heeft verkozen uit vele inzendingen bestond uit Cecilia van Gent, Harmen van Gelderen en Johannes van Raalte. Nogmaals onze dank.