Samenwerking met bibliotheek

 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar komt er 1 school in de drie dorpen Tersoal, Sibrandabuorren en Gau. Uw kind zit op een school die met de Bibliotheek op school samenwerkt. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen en stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Lege Geaen en De Reinbôge werkten de afgelopen 3 jaar al met de Bibliotheek op school. De nieuwe school zal ook de komende 3 jaar samenwerken met bibliotheken Mar en Fean, middels het Bibliotheek op school concept. Voor meer informatie kijk op www.bibliotheekopschool.nl 

Collecties op de scholen De boeken in Gau en Sibrandabuorren blijven in beide scholen staan en worden gesplitst naar boeken voor de onderbouw in Gau en boeken voor de bovenbouw in Sibrandabuorren. Beide collecties zullen natuurlijk in het nieuwe schooljaar weer aangevuld worden met nieuwe boeken. De volwassencollectie van de Reinbôge in Tersoal krijgt een mooi plekje in Sibrandabuorren. De jeugdcollectie in Sibrandabuorren kan worden uitgeleend met het uitleensysteem/catalogus. De collectie in Gau kan handmatig worden uitgeleend Alle boeken mogen mee naar huis. U en uw kind kunnen ook thuis zoeken naar boeken en informatie over allerlei onderwerpen in de boekencatalogus-zoekmachine: http://tinyurl.com/delegegeaen  

Thuis lezen Leren lezen is net als het leren van viool spelen. De technieken leer je op school, maar het spelen van het instrument leer je door thuis te oefenen. Oftewel, lezen leer je alleen door het heel veel te doen. Met thuis een kwartier vrij lezen per dag, leest je kind in een jaar een miljoen woorden! Daarmee heeft je kind een enorme voorsprong. Thuis boeken lezen moet leuk zijn voor uw kind. Vermijd dwang en de nadruk op goed presteren. Het gaat erom samen met uw kind op een ontspannen manier bezig te zijn. Blijf uw kind óók voorlezen in groep 4 en 5. Kinderen vinden voorlezen fijn én het is goed voor de ontwikkeling van de luistervaardigheid en de woordenschat. Met thuis een kwartier vrij lezen per dag, leest je kind in een jaar een miljoen woorden! Ook in groep 6, 7 en 8 is het belangrijk om de leeskwaliteit op peil te houden, anders loopt het technisch leesniveau terug en krijgt uw kind last bij het begrijpend lezen.  

Wiesje Eppinga, coördinator Educatie Froukje Nauta, lees/mediaconsulent Bibliotheken Mar en Fean (Sudwest Fryslân, Heerenveen, Fryske Marren)