De Lege Geaen Gots Talent

 

Donderdagavond 9 maart heeft de school haar feestelijke ouderavond gehad in het kerkgebouw. De leerlingen hebben weer prachtige optredens verzorgd op een podium dat gehuurd is van het dorpshuis in Gauw. Drie decorschermen zijn geleend van obs De Wyken. De kerkcommissie heeft zich weer geweldig ingezet om alles mogelijk te maken. Ze hebben geholpen bij het inrichten van de kerk en verzorgden de catering. Dank daarvoor. Ook de ouderraad heeft weer haar steentje bijgedragen bij de organisatie van deze mooie feestelijke avond. Juf Fardau heeft er met veel vrijwilligers voor gezorgd dat de kerk omgetoverd was in een heus theater.

Het team startte de avond met het zingen van het smurfenlied. Sieuwke en Rinse waren de presentatoren en kondigden alle optredens aan. Dat deden ze fantastisch. Alle leerlingen traden wel op de een of andere manier op en hadden hun acts goed ingestudeerd. In de pauze en na afloop heeft een muziek band opgetreden die bestond uit Fenna, Abel, Jens en Nynke van onze school, aangevuld met een keyboard speelster en een drummer. Ze speelden al erg goed hoor. Alle leerlingen kregen na afloop van de avond een medaille uitgereikt en die was dik verdiend.

Al met al was het weer een geweldige avond.