Grote rekendag 21 maart

 

We beginnen de grote reken dag op 21 maart met een gezamenlijke activiteit op het plein. Ouders en belangstellenden zijn daarbij van harte uitgenodigd. Daarna gaan de verschillende groepen in de klas aan het werk met allerlei rekenopdrachten.