Wat kunt u doen in Zuidwest Friesland? 

 

 

 

 

          U kunt zich aanmelden bij Veilig Verkeer Nederland

                                    Afdeling Zuidwest Friesland

                                               Wilma Hoekstra

                                      Telefoonnr. 0566-601153

                             Emailadres: wilma-hoekstra@live.nl

 

 

Net als voorgaande jaren komt rond deze tijd het Dorpsfeest Sibrandabuorren/Tersoal weer dichtbij. De kindermiddag is gepland op vrijdag 2 juni, de feesttent staat dit jaar weer in Sibrandabuorren op zijn vertrouwde plek.

 

Donderdag 25 mei is er op het Sportpark Schuttersveld in Sneek een Fries festijn!

 

Speciale schoolactie!!

Circus Renz uit Berlijn is bezig met de nieuwe Europatour 2017 en zal van 18 t/m 21 mei een bezoek brengen aan Sneek. Het in 1842 opgerichte, grootste circus van Nederland komt met een grotendeels vernieuwd programma en zal een serie daverende voorstellingen gaan verzorgen. 

De projectgroep voor het fusieproces Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen is inmiddels vier keer bij elkaar gekomen. Deze projectgroep bestaat uit; beide bestuurders, drie schooldirecteuren, twee leden van de GMR en de beleidsmedewerker communicatie van het servicebureau.

De projectgroep wordt begeleid door Penta Rho, een adviesbureau op het gebied van (onderwijs) organisatieontwikkeling, huisvesting en financiering.