25 mei is de datum dat de nieuwe wet van kracht wordt rondom privacy, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG.

Alle scholen van Odyssee zijn er klaar voor. In deze update vertellen we u hoe we ons hebben voorbereid.

 

 

De leerlingen van onze school hebben donderdag 19 en vrijdag 20 juli vrij i.v.m. de verhuizing naar twee tijdelijke schoollocaties. Die donderdag willen we al het materiaal verhuizen en vrijdag willen we de school zo goed mogelijk inrichten en de puntjes op de i zetten. 

Donderdag 12 juli organiseert de school haar eindfeest. Deze activiteit verdient toch even extra aandacht. Het is niet niks om na vele jaren openbaar onderwijs in ons dorp, daarvan afscheid te nemen. We hebben er alle vertrouwen in dat we vanaf 1 augustus 2018 een goede start maken als nieuwe Mienskipsskoalle in twee tijdelijke locaties. 

Ook dit jaar wordt er weer een avondvierdaagse georganiseerd. Van 4 juni t/m 7 juni gaan de leerlingen van onze school en een aantal van Gauw en Tersoal 5 of 10 kilometer per dag lopen. 

Leerlingen van de school zijn 4 mei samen met juf Henny en een groot aantal mensen van de kerk naar het monument gelopen.