Eindfeest 12 juli

Donderdag 12 juli organiseert de school haar eindfeest. Deze activiteit verdient toch even extra aandacht. Het is niet niks om na vele jaren openbaar onderwijs in ons dorp, daarvan afscheid te nemen. We hebben er alle vertrouwen in dat we vanaf 1 augustus 2018 een goede start maken als nieuwe Mienskipsskoalle in twee tijdelijke locaties. Het feest is bedoeld voor de leerlingen, leerkrachten en ouders en wordt voor een groot gedeelte georganiseerd door onze enthousiaste actieve ouderraad. Volgend jaar wordt er in het dorp een groot feest georganiseerd en een reünie georganiseerd, waarbij de basisschool ook een onderdeel van is. Vandaar dat we ons bij het eindfeest specifiek richten op de huidige schoolbevolking.