Alle leerlingen een Ipad

In een persbericht in juni 2015 hebben we als Odyssee aangegeven dat we de komende schooljaren voor iedere leerling een iPad willen aanschaffen. Daarmee wil Odyssee het ‘gepersonaliseerd’ onderwijs, nog meer handen en voeten geven.  

“Ieder kind is anders. Sommige leerlingen zijn sneller met rekenen en anderen met taal. Elk kind heeft recht op passend onderwijs in z’n eigen tempo. De iPad is een prachtig instrument om deze aanpak nog beter in de praktijk te brengen. iPads en mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Kinderen zijn ermee opgegroeid. Dan zou het gek zijn om deze middelen niet op school in te zetten. Niet als doel, maar als middel. Wij willen kinderen leren omgaan met de nieuwste digitale technieken. Tegelijk willen we deze digitale middelen inzetten om Odyssee-breed het onderwijs nog beter te maken. Odyssee staat voor toekomstgericht en kindgericht onderwijs op ál onze scholen” 

Totdat we nog niet voor alle leerlingen een iPad hadden werden de iPads op onze school dagelijks ingezet om het aanbod voor de leerlingen zo passend mogelijk te kunnen maken, alleen beschikte de school over een 20-tal iPads. Vanaf 12 september is er voor alle leerlingen in de school een iPad, waarmee de kinderen kunnen werken.  

Verandert er dan nu veel zult u zich afvragen. Niets is minder waar, we zijn als schoolteam samen met u als ouders volop in beweging om zoals gezegd ons onderwijs steeds meer te personaliseren en passend te maken, hiertoe zijn de iPads een heel mooi en goed middel.  Het is een misvatting dat de leerlingen de hele dag alleen op de iPad zullen werken, maar zij hoeven nu niet meer op elkaar te wachten. De apps en programma’s die we tot nu gebruiken, zullen na een selectie ook de komende tijd nog gewoon ingezet worden en we blijven werken met onze bestaande methodieken.  

Passend en Veilig 

Om het aanbod op de iPad goed en veilig op de leerlingen te kunnen aanpassen  gaan we werken met het programma Zuludesk (http://www.derolfgroep.nl/content/zuludesk.aspx ), dit is een uniek Mobile Device Management (MDM) applicatie gericht op het beheren en faciliteren van het gebruik van iPads in een klassituatie, waarmee de leerkracht kan zorgen dat alle leerlingen bij de les blijven en niet worden afgeleid door het maken van foto’s, het chatten met elkaar en het kijken naar leuke filmpjes op YouTube.  

Met ZuluDesk kunnen de leerkrachten leerstof uitdelen, informatie delen, de bezigheden van leerlingen bijhouden en leerlingen in een app of website vastzetten gedurende een van tevoren ingestelde tijd. Leraren kunnen hun leerlingen meer zelfstandigheid geven, zonder dat ze de controle verliezen. Daarnaast kan de leerkracht de camera aan- of uitzetten, iMessage aan- of uitzetten en algemene informatie over de iPad van de leerling zien. Dit alles kan zowel voor de individuele apparaten als voor een hele klas worden gedaan. Als waardevolle aanvulling op Zuludesk krijgen alle leerlingen een ELO, dit is een online werkomgeving die door leerkrachten met functies en taken voor de leerling wordt ingericht en beheerd. 

De Software op school is in toenemende mate webbased. Door de ELO kunnen we eenvoudig links maken naar de software en websites die wij voor het onderwijs gebruiken. Gewoon een kwestie van kiezen uit de bibliotheek. Met snelkoppelingen kunnen leerkrachten eenvoudig materiaal klaarzetten voor gebruik in de omgeving van de leerlingen. Dit kan voor de hele klas, maar ook voor individuele leerlingen. Door de Single Sign On koppelingen hoeven leerlingen/leerkrachten maar één keer in te loggen om van alle verschillende mogelijkheden gebruik te maken. Met de slimme snelkoppelingen in de tool box, en met het takensysteem, kan eenvoudig een combinatie gemaakt worden van klassikale opdrachten, projectopdrachten in groepen en individuele opdrachten. Een voordeel van ELO is ook dat er op alle computers in de ELO gewerkt kan worden. 

Bij onduidelijkheden na het lezen van deze nieuwsbrief kunt u dit op school of per mail aangeven.