Kampioenskip Frysk damjen

 

Kampioenskip Frysk damjen 5 tsjin 5!

Tongersdei sille wy mei groep 7 en 8 nei Tresoar yn Ljouwert. Der gean wy ús damtalint sjen litten.

De bern gean mei 5 stiennen tsjin 5 stiennen op de Fryske wize damjen. Der sille ek learlingen út Italië oanwezich wêze.

Der wurdt no folop oefene sawol op de i-Pad as op in echt damboerd. En fansels sille wy ek noch wat Italiaansk leare, sadat wy de tsjinstander in goeie wedstriid winskje kinne.