Opening kinderboekenweek

De kinderboekenweek is woensdag 4 oktober feestelijk geopend. Jildau Dotinga heeft prachtig voorgelezen over heksen in groep 1 t/m 4 en over advocatenland bij Garijp in groep 5 t/m8. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan door een tweetal jongens die hun twijfels hebben over de waarheid. Maar ja, dat heb je nu eenmaal met griezelverhalen. Juf Annet heeft als heks de spanning nog even extra opgevoerd in groep 1 t/m 4.

Dezelfde middag zijn alle leerlingen creatief bezig geweest onder begeleiding van de juffen en met hulp van Jildau Dotinga en Dorince Huistra.