Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

 

 

Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs worden gestaakt. 

Plan Nederland organiseert van 13 tot en met 24 november 2017 voor de zeventiende keer de grote landelijke scholierenactie Schaatsen voor Water. 

Onze school gaat samen met de scholen uit Gauw en Tersoal meedoen aan deze actie. Zodra de datum bekend is, wordt deze met u gedeeld. 

 

De leerlingen uit groep 3/4 mogen voor schooltijd hun tas aan de kapstok in de gang voor de klapdeuren ophangen en gaan dan weer naar buiten tot de bel gaat. De leerlingen uit groep 1/2 mogen 8.20 uur naar binnen.

De schoolreizen van de Lege Geaën hebben altijd plaats in de maand september. De belangrijkste reden daarvoor is dat leerkrachten en leerlingen zo al gauw een goede binding met elkaar krijgen.