Luizencontrole

De eerste maandag na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. Christina Rypkema, Dorince Huistra en Tineke de Groot controleren minutieus alle leerlingen op luizen en konden gelukkig weer melden dat er geen luizen gevonden zijn. Bedankt dames.