De Plusklas

Leren is bij Odyssee elke dag een avontuur. We bieden leerlingen passend onderwijs. Als een kind snel leert en een ontwikkelingsvoorsprong heeft, is vaak meer uitdaging nodig. Want dan blijft leren avontuurlijk! Daarom bestaat de Plusklas. Zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

 

De leerlingen van de Plusklas laten zien wat ze beleven op hun eigen gemaakte website. Voorheen maakten ze zelf de nieuwsbrief. Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

 

Wat is de Plusklas?
Odyssee en de Ghearing hebben samen twee Plusklassen: voor kinderen uit groep 6/7 en groep 8. Deze leerlingen gaan vier dagen per week naar hun eigen school en volgen daar versneld het ‘gewone lesprogramma’. Daarnaast gaan ze één dag per week naar de Plusklas. Hier ontmoeten ze andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In de Plusklas is veel aandacht voor sociale vaardigheden, creativiteit, praten en zelfreflectie.

 

Voor wie is de Plusklas?
De Plusklas is voor kinderen die snel denken en leren. Vaak is hun IQ hoger dan 130. Deze leerlingen hebben het soms moeilijk in hun eigen klas of maken lastig contact met anderen. Er is een speciale aanmeldprocedure voor de Plusklas. Voor informatie daarover kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht/coach van uw zoon of dochter of de intern begeleider van de school..

 

         

 

Wat gebeurt er in de Plusklas?
In de Plusklas praten kinderen over wat hen bezighoudt. Luisteren, filosoferen, gedachten uitwisselen en zelfreflectie krijgen veel aandacht. Daarnaast wordt gewerkt met praktijkblokken, zoals creativiteit, techniek en sport. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld kunstgeschiedenis, leren Japans schaken, ontwerpen een meubel op schaal of volgen les in elektrotechniek. Ze worden steeds uitgedaagd en aan het denken gezet. Dit stimuleert de eigen ideeën en creativiteit.

 

Wie begeleidt de Plusklas?
Leerkrachten van de Plusklas hebben een pedagogische achtergrond en veel passie voor deze groep kinderen. Ze zijn creatief en kunnen goed inspelen op wat een kind nodig heeft.

 

Wat zijn de resultaten?
Leerlingen zijn enthousiast over de Plusklas. Ze geven aan gelukkiger te zijn en voelen zich uitgedaagd. Ouders reageren positief en merken dat hun kind tot bloei komt. Kinderen durven meer zichzelf te zijn en zich te uiten. Leren wordt echt een avontuur!

 

          

 

Aanmelden en meer informatie
De Plusklas heeft een speciale aanmeldprocedure. Daarbij wordt onder meer gekeken naar uitkomsten van registraties en toetsen op de eigen school, gesprekken tussen ouders en intern begeleider (IB) én het IQ van een kind. De IB’er van de eigen school kan ouders meer informatie geven over de Plusklas en de aanmelding.